הודעה ממי רמת הנגב: קישור להקלטת שיתוף ציבור בנושא החלפת תשתיות המים בשכונת נווה צין

מזכירות • 30/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

שיתוף ציבור החלפת מדי מים ותשתיות נווה צין

שלום לכולם,

מצורף קישור להקלטת שיתוף הציבור בנושא החלפת תשתיות המים בשכונת נווה צין והמצגת הרלוונטית

הצגת פרויקט שיקום תשתיות מים מדרשה
Date: Nov 14, 2021 18:14 Jerusalem
Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/Mq_gINP0P4n3ySnKbKT5jqolHKeou1qnXKjtHn4vb5zmA2np9-8cLmy-HISiHYdp.TLM23GiXHS9OJbbM

מי רמת הנגב