נהלי השימוש והזמנת מגרש הספורט של בי"ס "צין"

מזכירות • 1/9/2021 כניסות

לתושבים שלומות,
אנו חוזרים ומדגישים את נהלי השימוש במגרש הספורט שבבית ספר צין.
מגרש הספורט משמש את בית ספר צין בימי הפעילות השוטפת של בית ספר ובשעות הלימודים.
על מנת שימשיך וישמש את ילדי ותושבי המדרשה קיים שער חיצוני המאפשר כניסה חופשית למגרש. ועד היישוב מממן את תשלומי החשמל וחלק מתשלומי הבלאי, השימוש ומבטח את הפעילויות היישובית במגרש.
המגרש נועד לשימוש ילדי המדרשה בראש ובראשונה ולאפשר לשחק בבטחה.
תושבים המעוניינים לשריין את המגרש לפעילויות מוסדרת מוזמנים להגיש בקשה במשרדי הועד במייל ולפרט את אופי הפעילות, כמות המשתתפים, ימים,שעות ואיש קשר.

ניתן להתעדכן בלוח השנה המצורף כאן (נמצא בלשונית " מידע שימושי" באתר).
פעילויות הועד מבוטחות אך פעילויות פרטיות הן באחריות המשתמש בלבד.
התנהגות קבוצות סטודנטים, צעירים אשר באות למגרש ודוחקות את הילדים מהמגרש - לא יתקבלו על ידי הוועד ובמידה ותימשך התנהלות זו, לא נאפשר כלל פעילויות המגרש לתושבים וסטודנטים, אלא רק לילדי היישוב.

מזכירים כי במגרש ספורט של בית ספר צין הותקנה מערכת חדשה להדלקת/כיבוי אורות.

האור ידלק אוטומטית כאשר החיישנים יקלטו פעילות במגרש וייכבה לאחר 20 דקות שאחרון המשתמשים עוזב את המגרש.
המגרש בשימוש תלמידים, נוער ומבוגרים, אנא עדכנו את הילדים שהולכים עצמאית למגרש בנושא - אנו רוצים להימנע מניסיונות הפעלה עצמאיים, או נזק לארון החשמל

אנא עדכנו את ילדיכם.

שנה טובה

ועד מדרשת בן גוריון