בעלי הכלבים במדרשה - נא תשומת ליבכם

מזכירות • 24/11/2021 כניסות

לתושבים שלומות
בהמשך לאסיפת התושבים, בה העלינו את בעיית התושבים אשר מאפשרים לכלביהם להסתובב ביישוב ללא רצועה להלן פרטי המקרה שהתקבל בשבת 20.11.21.
בכניסה ליישוב נצפה כלב משוחרר השייך לתושבי המדרשה וגרם לתאונה.
הכלב רדף אחרי שני יעלים זכרים, ששעטו במנוסה לכיוון המבואה ורכב פגע בהם על הכביש.
הרכב נסע לאט וככל הנראה לא נגרם נזק, לרכוש ונפש.
בעלי הכלבים אחראיים לכל נזק או פגיעה שיגרמו בשל היות הכלב לא קשור.

בברכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון