כלבים משוטטים - הודעה לציבור

הודעות המועצה • כניסות

25.6.19

הודעה לציבור

כלבים משוטטים

כלב משוטט בין אם יש לו בעלים ובין אם אין לו בעלים, מהווה סכנה ומטרד קשה לציבור.

כלב שיש לו בעלים ונמצא משוטט יש בכך עברה על חוק הסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג 2002.

אי לכך וכפי שכבר מוכר לציבור תושבי רמת-הנגב, המועצה רואה בכלבים המשוטטים מטרד קשה ומסוכן ולכן פועלת ותפעל בכל הכוח למיגור התופעה על כל היבטיה.

במדרשת בן-גוריון פועלת יוזמה להקמת גינת כלבים, בישובים הפתוחים נעשית פעילות בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח, מדווח גם כי יש תיגבור של הרט"ג בנידון.

מתקיים שיתוף פעולה ישירות מול השיטור המקומי ובישובים מתבצעת לכידה יזומה ומוזמנת של לוכד וכמו כן תהיה אכיפה מקומית, נקודתית.

באשר לישובים החקלאיים, למען הסר ספק, כלבים שימצאו באזור שטח חקלאי מסוים, יחשבו כשייכים לבעל החלקה. כלבים שיטופלו, יואכלו, יוחזקו ע"י התאילנדים' יחשבו הכלבים המוחזקים על ידם' ככלבים השייכים לאותו חקלאי האחראי לאותם תאילנדים וכל המשתמע ונובע מכך.

אכיפה וענישה תתבצע בנידון, דאגו לחסן, לעקר ולסרס הכלבים ולדווח למזכירויות הישוב על כל כלב שאינו שייך.

קחו זאת לתשומת לבכם, ראו הוזהרתם.

בתקווה לחיים שלווים ובטוחים יותר.

המחלקה הוטרינרית

רמת- הנגב