אוכלוסיית הגיל השלישי

קהילה ורווחה • כניסות

במסגרת תוכנית החומש 2018-2023 של המועצה, הוחלט על יצירת מענים עבור אוכלוסיית הגיל השלישי.

ביוזמת קבוצת תושבים ובשיתוף המועצה אנו בוחנים הקמת שכונה איכותית לגיל השלישי.

חשוב לנו לשמוע את דעתכם ( גם של הצעירים ) על מנת לתכנן נכון.

בבקשה מלאו והפיצו את השאלון כך נוכל לייצר פרוגרמה איכותית לשכונה קהילתית

לוותיקים, שעונה על מירב הצרכים לדורות הבאים.