תודות לתושבים - חגי תשרי

מזכירות • 23/9/2021 כניסות

תודה מיוחדת לתושבים: גילי מיכאלי, אבי דהאן וערן דורון (כן, הוא גם תושב פה), שתמכו וסייעו בפעילויות היישוב והוועד בשבוע האחרון.

בברכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון