חוק החנייה - עדכון

מזכירות • כניסות

הסדרת לב היישוב לצורך החלת חוק החניה, ידחה למועד אחר.

פרסום מסודר יצא בנושא.