הודעה ממדרשת שדה בוקר

מזכירות • 16/8/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

דירות מושכרות - תחזוקה

מצ"ב מכתב לשוכרי דירות שירות.

מזכירות מדרשת שדה בוקר