פרוטוקול ישיבת ועד 1.11.23

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 1.11

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 1.11.23
הישיבה הבאה ברביעי 3.12.23 בשעה 20:30