טקס הנחת אבן פינה להכשרת קרקע ישובית בבאר מילכה

הודעות המועצה • כניסות