מוקד לטיפול במפגעים סביבתיים בבסיסי צה"ל ובשטחי אש

הודעות המועצה • כניסות

צה"ל פתח מוקד המטפל במפגעים סביבתיים, לדיווח על מפגעים סביבתיים

בבסיסי צה"ל ובשטחי אש או כתוצאה מפעילות צה"לית.

כל אדם הנחשף למפגע סביבתי מוזמן ויכול להתקשר לטלפון 03-5695814.

המוקד יבקש פרטים בסיסיים על המפגע – מהות המפגע, היקפו ומיקומו.

שימרו והפיצו את מספר הטלפון בכדי שנוכל לטפל ולצמצם מפגעים סביבתיים בצה"ל.