מרכז צפרות רמת נגב רישום להרצאה ולסיור

תרבות • 10/6/2024 כניסות

הרשמה להרצאה https://forms.gle/XkpNRdAzFBnMDq6v5

הרשמה לסיור https://forms.gle/PkpEHPrqwdaCkeTYA