לחץ כאן לעריכת הכותרת

מוניציפליה • 23/11/2023 כניסות

שלום
מי רמת נגב בתיאום עם המועצה ממשיכים בצילום צנרת הביוב בישוב. ביום ראשון יחלו בצילום הקו בטיילת ממזרח לשכונת נווה צין. זה הקו שהשוחות שלו מסומנות בבולדרים. לפני הצילום שוטפים את הקווים. לצורך זה תיכנס מיכלית הצילום לאזור הטיילת. כמוכן ישאב הקבלן מים מהידראנט שנמצא בשולי הדשא של עיגול החול. המשאית תעמוד מחוץ לאזור המגונן. משך העבודה משוער הוא ארבעה ימים. ראובן קופל מלווה את הפרוייקט ומנחה את הקבלן. אפשר לפנות אליו בכל שאלה 0528795789. שבת שלום