צילומים במדרשה

מזכירות • 11/5/2022 כניסות

לתושבים שלומות,
בימים הקרובים יצולם במדרשה חלק מסרט העוסק בממשקים בין האדם לטבע לטלויזיה הבריטית. (בישראל מתועד הממשק שבין היעלים לישוב).
לאחר פניית המפיק הישראלי אלון לוועד התושבים, ניתנה לו על ידיהם ההסכמה לצילומים ולשימוש ברחפן, לא מעל שכונות המגורים אלא מעלייתם מהמצוק לעבר המרכז המסחרי, יתכן יהיה צילום וידאו באותו יום.

בברכה

ועד תושבים

מדרשת בן גוריון