פינות גזם בישוב שלנו

מוניציפליה • 1/6/2020 כניסות

פינות גזם בישוב שלנו

מצורפת מפת פינות הגזם ברחבי הישוב שלנו.

בשבועות הקרובים תוקם פינת גזם לשכונת נווה בוקר א' בסמוך לכיכר הציפור. פרסום מסודר יצא שתוקם.

אנו חוזרים ומבקשים כי הגזם יושלך בפינות הגזם המאושרות בלבד.

נא להכניס את הגזם פנימה לתוך המתחם המגודר.

השלכת גזם מחוץ למתחם המגודר הינה עבירה כהשלכת פסולת.

אין להשליך אשפה בפינות הגזם. העובר על תקנות אלה יקנס.

מצורפות תמונות מהבוקר ממתחם הגזם של שכונת מיטרני. נשמח להמנע ממקרים כאילו בעתיד.

בתודה על שיתוף הפעולה,

ועד הישוב