הודעה ממי רמת הנגב - החלפת מדי מים

מזכירות • 25/11/2021 כניסות

יום ראשון 28/11/2021 נתחיל בהחלפת מדי המים למדי קריאה מרחוק.
נבקש כי מדי המים יהיו נגישים.

אריק לרנר מלווה את הקבלן של ארד דליה בהחלפת המדים.
לשאלות ניתן לפנות לאושרית 050-3690035
שבת שלום