העתקת פינת המחזור מנווה בוקר א' - לנווה בוקר ג'

מזכירות • 24/5/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

העתקת עמדה מנווה בוקר א לג- החלטה סופית

לתושבים שלומות

בימים הקרובים אנו יוצאים לביצוע העתקת פינת המחזור בנווה בוקר א' לכניסה לנווה בוקר ג'.

העתקת הפינה תעשה בשיתוף אגף שפ"ה והסביבה והיא מהווה מענה לפניות התושבים גבי הסכנה במיקומה הנוכחי, האתגרים בחנייה סביבת הפינה, והקושי בפינוי.

מצ"ב מפה בה ניתן לראות את תכנון פינת המחזור.

לשאלות מוזמנים לפנות לוועד vaad@mbg.org.il

מצ"ב סימון ע"ג תצ"א.