מסמך הנחיות הועד להסדרת יחידות אירוח ביישוב

מזכירות • 21/6/2020 כניסות