תודות לצוות הביטחון

בטחון ובטיחות • כניסות

וועד היישוב מוקיר ומעריך את הפעילות של צוות הביטחון היישובי,

שהביאה ביום שבת 25.01.2020 לניטרול של בלוני נפץ באיזור חניון הרועה.

תודה רבה בשם כלל תושבי מדרשת בן גוריון והאיזור.

ועד היישוב