סגירת החורשה הקטנה בין האשטרום לשבלולים (באופן זמני)

מזכירות • 19/9/2021 כניסות

לאחר קריסת ענף על רכב חונה ביום רביעי, ולאור ביצוע בדיקה הבוקר על ידי צוות הגינון, ביצענו סגירה של החורשה הקטנה בין האשטרום לשבלולים.

טיפול בעצים במקום יהיה בהקדם.

אנא שיתוף הפעולה שלכם בהמנעות משימוש בחורשה.

בברכה,

אגף שפ"ה וסביבה