סיכום אסיפת התושבים מיום ד' 23/1/19

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

נקבעה לשעה 20:30 במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

אנו מברכים את כל 50 התושבים שהגיעו לאסיפה.

באסיפה הוצג הוועד המכהן, שנכנס לתפקידו בנובמבר 2018 והוצגו יעדיו העיקריים. הושם דגש על חיזוק הקהילה ואירועי התרבות ביישוב. בנוסף, הוצג תקציב הועד והשינויים המוניציפליים העיקריים לשנת 2019.

מצורפים המצגת שהוצגה באסיפה ותקציב הועד לשנת 2019.

הקולות העיקריים שנשמעו באסיפה והנושאים שהועלו, זכו לתשומת לב והקשבה של חברי הועד:

  • שיתוף הציבור בטרם מתקבלות החלטות, המשפיעות על התשלומים של התושבים ועל אורח חייהם.
  • קיום אסיפות תושבים סדירות במהלך השנה.
  • קריאה להמשך ההתנדבות בשער, למרות היטל השמירה.
  • בקשה לבחון את גובה היטל השמירה החודשי.

בעקבות האסיפה והנושאים שעלו בה, החליט הוועד לקיים חוגי בית במהלך החודשים הקרובים, בהם ידונו הנושאים שעלו בכלל והיטל השמירה בפרט (תאריכי ומיקום חוגי הבית יפורסמו בהקדם).

לאחר סיום חוגי הבית, יתכנס הועד לסיכום הדברים ולהחלטה, בעניין היטל השמירה.

היישוב מדרשת בן גוריון גדל מאוד והיום מונה כ 1,754 תושבים, מתוכם כ - 400 ילדים ובני נוער. חשוב לציין, כי לאסיפות התושבים אין תוקף חוקי והן נועדו לצורך שיקוף ושיתוף הציבור בלבד.

היטל השמירה

ועד היישוב רואה חשיבות רבה בהתנדבות בכלל ובשמירה בשער בפרט, למען השמירה על הבית. מטרות היטל השמירה:

  • לשפר את תחושת הביטחון והסדר ביישוב, במהלך כל שעות היום והלילה - לספק שירותי שמירה וביטחון 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה. זאת על ידי העסקת סייר שיסתובב ביישוב במהלך כל שעות היממה, עם רכב ייעודי וייתן מענה לאירועי ביטחון שונים, כמו כן יפקח על הסדר ביישוב. הסייר אינו מהווה תחליף לשמירה בשער.
  • שיפור אמצעי הביטחון ביישוב כגון: החלפת שער הכניסה, שיפור הגדר ההיקפית של היישוב, דרך לרכב לאורך כל גדר היישוב, חידוש תאורת גדר היקפית ועוד.

היום ישנו שומר לילה מהשעה 22:00 ועד לשעה 06:00, השומר מסייר ביישוב ואינו יושב בשער הכניסה. בנוסף אליו, ישנם מתנדבים השומרים בשער היישוב מהשעה 18:00 עד השעה 22:00, במטרה לפקח על הנכנסים ליישוב בשעות אלה. חשוב לציין, כי ביישוב שני שערים וכי האפשרות לפקח על כניסת רכבים בשניהם במקביל, קשה.

מצורף תחשיב גובה היטל השמירה. חשוב לציין, כי גם מהאוניברסיטה ומתאגיד מדרשת שדה בוקר יגבה היטל השמירה.

הוועד בחן אפשרות של שיפוי המתנדבים בשער. ראשית החוק אינו מתיר זאת, שנית חברי הועד מאמינים בהתנדבות לשם התנדבות, ללא קבלת תמורה כל שהיא.

ועד היישוב ימשיך להתנדב ללא לאות למען שיפור איכות החיים ביישוב.

תודה לכל מי שהגיע ולקח חלק בדיון החשוב.

חברי הועד המקומי

מדרשת בן גוריון

למצגת שהוצגה באסיפה לחצו כאן.

לתחשיב היטל השמירה לחצו כאן.

לתקציב שנת 2019, לחצו כאן.