מחצבת ציפורים - מידע לתושבים

מזכירות • 23/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

תסקיר איכות סביבה - מחצבת החופר, רמת ציפורים (1) (1)

טיוטה לדיון היחסות היחידה לנושא אבק מחצבת ציפורים (1)

עמדת המועצה האזורית רמת הנגב נגד פתיחה מחודשת של מחצבת ציפורים

שלומות לכולם
מצורפים מספר קבצים הרלוונטים לנושא חידוש מחצבת ציפורים.

1. עמדת המועצה

2. לינק לתמ"א 14 ב' – תכנית ארצית לכריה של מינרלים לתעשייה וחומרי בניה לבניה. (https://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBUm74sBnAd7GT%2BPtD0q3exDhJ0CO1eMIx%2Bnw6KJ/JN8BB1UO3BJ85GS5e%2B2MAGmHH2Q%2BH4%2BTVEza/Kru5nfUtHn&et=1)

3. תסקיר איכות הסביבה

4. טיוטא לדיון התייחסות היחידה הסביבתית לנושא האבק מהמחצבה

תושבים אשר רוצים להיות מעורבים מוזמנים ליצור קשר עם משרדי הועד 08-6532124 או במייל vaad@mbg.org.il

זום לפגישה:

ועד מקומי מדרשת בן גוריון