הזדמנות אחרונה להגשת מועמדים להשאת המשואות בערב יום העצמאות ה- 75

מזכירות • 15/3/2023 כניסות

הזדמנות אחרונות להצעה של משיאות ומשיאי המשואות ביום העצמאות הקרוב במדרשת בן גוריון.

נושא הטקס בנושא חלוציות בכל תחומי החיים: חלוציות במוסדות האקדמיה והמחקר, בחינוך, בחקלאות, בעשייה החברתית, בבריאות, בחדשנות ובתעשייה הישראלית..

המלצות ניתן לשלוח ל- vaad@mbg.org.il