הדברה ברחבי הישוב

מוניציפליה • 21/6/2022 כניסות

לתושבים שלום,

השבוע, יום ג'- ה' תתקיים הדברה בשוחות הישוב.

תודה

מי רמת נגב