פרוטוקולים 2020

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול מיום 8/1/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 29/1/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 5/2/2/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 19/2/2020, לחצו כאן.