פרוטוקולים 2020

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול מיום 8/1/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 29/1/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 5/2/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 19/2/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 22/4/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 6/5/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 20/5/2020, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 3/6/2020, לחצו כאן.