הודעה לתושבים מתאגיד מדרשת שדה בוקר

הודעות ממוסדות היישוב • 18/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבי המדרשה 170302020