פינוי אשפה חג שני של פסח

מוניציפליה • 12/4/2020 כניסות

פינוי חומים -ראשון 12.4 ושלישי 14.4.

פינוי ירוקים שכונות נווה בוקר - שישי 17.4 כרגיל.

פינוי מוטמנים לב יישוב - יום חמישי 16.4.

חג שמח מחלקת שפ"ה