פינוי פסולת גושית

מוניציפליה • כניסות

רביעי

28/8/19

רביעי

11/9/19

רביעי

25/9/19

רביעי

9/10/19- יום כיפור נעדכן על יום חלופי באותו שבוע

רביעי

23/10/19