מטרופולין עדכונים

הודעות שונות • 22/3/2020 כניסות

הופסקה פעילותם של קווי השירות הבאים:
559 ,38 ,354 ,458 ,459 ,400 ,373 ,360 ,359 ,343 ,373, 377, 669, 374 ,380 ,158 ,381 ,161 ,163, 660, 668, 680 שאר קווי השירות הפועלים באזור זה, יופעלו החל מיום ראשון עפ"י לוחות הזמנים של הקו בימי שני, וזאת לאורך כל ימות השבוע.
כמו-כן פעילות הקווים תסתיים בשעה 20:00 למעט קווים שמספרם: 1 ,15 ,37 ,70 ,50, שיופעלו עד השעה 20:15.
לתשומת לבכם, לוחות הזמנים גם של הקווים הפעילים שונים מבשגרה. יש להתעדכן באתר החברה מבעוד מועד.

נאחל לכולנו בריאות איתנה ושבוע טוב!