ברכת חג המשק ה-68 לקיבוץ שדה בוקר מראש המועצה

הודעות המועצה • 19/5/2020 כניסות