עדכון לתושבים בנוגע לאירועי סוף השנה בתיכון לחינוך סביבתי:

מזכירות • 8/6/2022 כניסות

לתושבים שלומות,

לקראת סיום שנת הלימודים, נקיים בתיכון לחינוך סביבתי שני אירועי סיום, במהלכם תהיה הגברה ומוסיקה בשטח התיכון:

16.06.22- בין השעות 15:00-22:30

18.06.22- בין השעות 18:00-22:30

עמכם הסליחה

התיכון לחינוך סביבתי