איסור מוחלט על הדלקת מדורות ל"ג בעומר

מזכירות • 7/5/2020 כניסות

ועד היישוב יפעל לאכיפת הנחייה זו בכל האמצעים, לרבות אכיפה של משטרת ישראל.