פרוטוקולים 2017

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול 1/2017 מיום 16/2/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 2/2017 מיום 27/2/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 3/2017 מיום 21/3/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 4/2017 מיום 2/4/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 5/2017 מיום 7/5/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 6/2017 מיום 21/5/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 7/2017 מיום 29/5/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 8/2017 מיום 4/6/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 9/2017 מיום 18/6/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 10/2017 מיום 25/6/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 11/2017 מיום 9/7/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 12/2017 מיום 23/7/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 13/2017 מיום 13/8/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 14/2017 מיום 30/8/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 15/2017 מיום 17/9/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 16/2017 מיום 1/10/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 17/2017 מיום 17/10/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 18/2017 מיום 12/11/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 19/2017 מיום 3/12/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 20/2017 מיום 24/12/17, לחצו כאן.

לפרוטוקול 21/2017 מיום 30/12/17, לחצו כאן.