סיכום ישיבה 13.12 מצב כוח האדם בגני הילדים במדרשת בן גוריון

חינוך • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום ישיבה 13

לתושבים שלומות

מצ"ב.

בברכה

ועד מקומי מדרשת בן-גוריון