סיכום ישיבת ועדת תכנון מתאריך 15/4/24

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום ישיבת ועדת תכנון מתאריך 15-4-24

מצ"ב