ביוזמת התושבים - אירוח משפחות מהפזורה בבריכה

קהילה ורווחה • כניסות

שלומות
במטרה לייצר מרחב משותף ומכבד ולאפשר לשכיננו הבדואים להכנס לשחיה בבריכה, ביוזמת התושבים הח"מ, הבריכה פתוחה לתושבי המדרשה ואורחיהם מהפזורה (למשפחות בלבד).
תושבים שרוצים לאפשר כניסה למשפחה בדואית לבריכה מתבקשים להזמין משפחה שהם מכירים ו/או ליצור קשר עם רז ארבל ונאפשר למשפחות לפנות אליכם.
המשפחות ישלמו על עצמם את עלות הכניסה.
השהייה בליווי של נציג המשפחה המארחת כל זמן הבילוי בבריכה.
יש להזמין מראש ולתאם מול מפעילי הבריכה בטלפון 050-865-3785 וזאת על מנת להימנע מבריכה עמוסה.
משפחות המביאות אורחים חיצוניים בכל מקרה מתבקשות לתאם עם מפעילי הבריכה.
לפרטים נוספים רז ארבל 050-570-2099 ואבשה כהן 050-2050580.

בברכה,

רז ואבשה.