היום ובמהלך השבוע הקרוב יתבצעו עבודות לפירוק הגג במרכז המסחר ...

הודעות ממוסדות היישוב • 19/4/2020 כניסות

היום ובמהלך השבוע הקרוב יתבצעו עבודות לפירוק הגג במרכז המסחרי. סמי מרציאנו ילווה את העבודות מטעם המדרשה. פירוק הגג נעשה כדי לשמור על הבטיחות במקום. נא תשומת ליבכם.