איסור כניסת אנשים שאינם אנשי הצוות לשטח התיכון לחינוך סביבתי

הודעות ממוסדות היישוב • 7/5/2020 כניסות

לתושבים שלום,

ביום ראשון הקרוב, 10.05.20, תלמידי התיכון לחינוך סביבתי בכיתות י"א-י"ב שבים לתיכון.

על פי הוראות משרד החינוך ומשרד הבריאות, שערי התיכון יהיו נעולים וחל איסור על כניסת אנשים לתחומי התיכון, שאינם אנשי הצוות - לרבות כניסה למגרשי הספורט.

לידיעתכם,

התיכון לחינוך סביבתי