עדכון תושבי נווה בוקר ג'- חשמל

פיתוח נווה בוקר ג' • 19/9/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון תושבי נווה בוקר ג' 13.9

נווה בוקר ג - התקדמות עבודות חברת החשמל 13.09

מצ"ב.