תיקון פיצוץ המים מתעכב! איתכם הסליחה. מתארגנים על ציוד חירום לחלוקת מים.נודיע לכם על מועד פתיחת החלוקה בהקדם. מי רמת הנגב

מזכירות • 16/5/2022 כניסות

תיקון פיצוץ המים מתעכב! איתכם הסליחה. מתארגנים על ציוד חירום לחלוקת מים.נודיע לכם על מועד פתיחת החלוקה בהקדם. מי רמת הנגב