ועדות היישוב

מזכירות • כניסות

בנובמבר 2018 התמודדה רשימה אחת בלבד לתפקיד הועד ולכן לא התקיימו בחירות לוועד היישוב.

חברי הועד הנוכחיים הם:

  • אבשה כהן - יו"ר הועד.
  • גלעד ברודרס - אחראי תרבות וקהילה.
  • טלי אילני ורן פינקלשטיין - אחראי חינוך.
  • הדס אדר - אחראית מוניציפליה.
  • עינב משה - אחראי בטחון.
  • מנחם אופיר - אחראי בניה ותכנון.
  • שי יגל - פרוייקטים.

ביישוב פועלות תחת הועד מספר וועדות:

תרבות וקהילה - הועד שם לנגד עיניו הקצאת משאבים לתרבות ולקהילה וכצעד ראשון הוחלט להעסיק רכזת קהילה ותרבות-לאחר מכרז שפורסם וראיונות עבודה למועמדים השונים נבחרה עדי מרש.

עדי מועסקת בחצי משרה בתפקיד מאז יולי האחרון. יחד עם חברי הועד וחברי ועדת תרבות וקהילה, מתווים את אירועי התרבות השוטפים שמתקיימים ביישוב ועובדים על תכנית עבודה עתידית עבור הקהילה כולה.

התחיל תהליך חשיבה, שמטרתו לקבוע היכן אנחנו רוצים לראות את הקהילה שלנו בשנים הקרובות (מבחינת ערכים מובילים, קשרים בין המוסדות השונים בישוב ובין התושבים).

נשמח לקבל הארות, יוזמות ורעיונות מהתושבים (ניתן לפנות לעדי מרש- 054-7738115), בכל נושא שקשור לקהילה ותרבות.

מוניציפליה - האחריות על המוניציפליה עברה למועצה וניתן לראות את השינוי שחל במדרשה בחודשים האחרונים. שיתוף פעולה בין ועד הישוב והמועצה, מביא לשיפור בנראות הישוב, בפרויקטים שונים כגון: חידוש הדשא, שתילת עצים וצמחים ברחבי המדרשה, הקמת גינת כלבים, מתחמי מחזור אשפה ועוד.

בטחון וסדר ציבורי - הועד מעסיק רכז בטחון - יותם דיאמנט, אשר אחראי על כל ענייני הבטחון והשמירה וכן צוות סיירים אשר פועלים לשמירת הבטחון והסדר הציבורי בישוב. ניתן לפנות לסייר בכל עניין הקשור לביטחון והפרעה לסדר הציבורי, החל מאוטובוסים שחונים במקומות מרכזיים עם מנוע מונע ועד לבני נוער שעושים רעש בלילה (סייר הבטחון - 058-7883661).

חינוך- זיו ארני הוא רכז החינוך הקהילתי המשלים. הועד מוביל תהליכים בתחום החינוך כגון: בחירת תנועת נוער לחינוך הקהילתי המשלים, הקמת פינה אקולוגית - פרויקט קהילתי בהתהוות ועוד.

בנייה ותכנון - ועדת תכנון שמה לנגד עיניה לבחון את התמונה הכללית של תכנון עתידי לישוב. ישנם הרבה פרויקטים שנמצאים בתהליכי תכנון כגון: הסדרת הכניסה לישוב, שביל מחבר בין הקיבוץ למדרשה, הקמה של מבנה יחידת חילוץ ועוד.