הודעה ממי רמת הנגב: הפסקת מים בשל פיצוץ מים בנווה בוקר א'

מזכירות • 1/9/2023 כניסות

שלום רב

יש פיצוץ מים בנווה בוקר א'.
צוות מי רמת הנגב נמצא כאן.

לצורך הטיפול תהיה הפסקת מים מעכשיו בשכונה למשך כשלוש שעות.
בברכה מי רמת הנגב