ערב הצגת עבודות גמר וחקר ע"ש סול ברנד

מוסדות היישוב • כניסות