עדכון לגבי הפעלת מערכת מעונות וגנים במדרשה

מזכירות • 9/7/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

הפעלת גנים ומעונות הילדים במדרשת בן גוריון (3)

מצב מכתבה של מנכ"לית המועצה בנושא הפעלת הגנים והמעונות במדרשה

נמשיך ונעדכן

בברכה

ועד מקומי
מדרשת בן גוריון