$ אכיפת חוק החניה

מזכירות • כניסות

לידיעתכם, בתחילת חודש פברואר 2020 יתחילו באכיפת חוק החניה ביישוב. אנא תשומת ליבכם.