מעוניינים לקנות מגרש במדרשה

לוח מוכרים / מוסרים / מחפשים / מוצאים / מודיעים / מציעים • כניסות

מעוניינים לקנות מגרש במדרשה.

לפרטים, אורי 054-2377077.