חוג האזנה - סדרת הרצאות המוקדשות למוצרט

תרבות • 14/9/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

חוג האזנה אזורי עונה 36 תשפ ב מבוא ופירוט התוכנית

שלום רב,

אני מצרפת את תכנית חוג ההאזנה, שיתחיל ביום ראשון,

24.10.2021.

ההרשמה באתר המועצה.

תודה וגמר חתימה טובה,

יהודית דגני זמל