משתתפים בצערה של משפ׳ סגולי על מות אמה של מיכל

לוח מודעות אבל • 14/10/2020 כניסות

משתתפים בצערה של משפ׳ סגולי על מות אמה של מיכל
ההלוויה והשבעה תתקיים בחיק המשפחה בלבד