הנחיות השלכת פסולת בישוב, ושנשאר נקיים

מזכירות • 12/8/2021 כניסות

לקראת מעברי אוגוסט וחגי תשרי שבאים עלינו לטובה מבקשים את הקפדתכם:

פסולת גושית - נא להשליך במתחם הפסולת הגושית מאחורי המשתלה.

ציוד אלקטרוני - נא להשליך למתחם הפסולת האלקטרונית שנמצא בגב המתחם של הפסולת הגושית.

אנא הקפידו על ההפרדה בין האלקטרונית לגושית.

מתחמי הגזם - אנא הקפידו לשים גזם נקי בלבד ללא פסולת מכל סוג שהוא.

אין להניח ציוד, בגדים, ריהוט במתחמי האשפה של הישוב, נוהג זה מביא מבקרים לא רצויים לישוב. נקיון וסידור מתחמי האשפה גוזל זמן יקר מעובד האחזקה ומונע ממנו להשקיע במקומות אחרים בישוב.

בתודה הועד המקומי ואגף שפ"ה והסביבה