חזרת הפנימיסטים לתיכון לחינוך סביבתי

מזכירות • 16/10/2020 כניסות

תושבי המדרשה שלום
ועד הישוב מודע למורכבות המצב ונמצא בקשר עם המועצה והתאגיד בניסיון למצוא את הפתרון הכי טוב לתלמידים ותושבי המדרשה תוך שמירה על בריאות כלל תושבי המדרשה.
עניין החזרת תלמידי הפנימייה לתיכון יוצר מורכבות גדולה בתקופה זו מול הישוב. ועד הישוב נמצא בקשר רציף עם התיכון ומתואם מולו.
משרד החינוך אישר להחזיר את הפנימיסטים בלבד. תלמידי הפנימייה יישארו בפנימייה ולא תותר יציאתם לישוב, כולל מפגש ביניהם ובין התלמידים הגרים במדרשה, עד לבדיקה מחודשת של הדברים.
הפנימיסטיים מתוכננים לחזור ביום ראשון ובסיכום עם התיכון ישארו בתחומי הפנימיה לפחות עד שישי - לא תותר כל יציאה שלהם לרחבי המדרשה.
ועד הישוב אינו אחראי על צהרון כזה או אחר במידה ויפתח ע"י התאגיד.
יחד עם זאת בעייתי מאד בעינינו להכניס ילדים בריאים לסביבה פוטנציאלית של קורונה ללא הפרדה מוחלטת יחד עם שינשינים שנמצאים במגע עם פנימיסטים.
במידה ויחליט התאגיד להפעיל צהרון יש לקיימו במבנה רחוק ממבנה התיכון ולהפעילו ע"י גורמים שאינם חשופים לילדי הפנימייה.
וועד הישוב יוציא עדכון במידה ויהיה שינוי.
שבת שלום